Κατ’οίκον επίσκεψη

Κατ’οίκον επίσκεψη στο νεογέννητο μετά την έξοδο από το μαιευτήριο κατά την οποία γίνεται πλήρης κλινικός έλεγχος του νεογνού, οφθαλμολογικός έλεγχος, καθώς  και έλεγχος του βάρους. Στην υπηρεσία περιλαμβάνεται και ο επανέλεγχος του βάρους του νεογνού την 10η – 14η μέρα ζωής

Κατ’ οίκον επίσκεψη σε άρρωστα παιδιά και επείγοντα περιστατικά στα οποία δίνεται προτεραιότητα.

Επιστροφή