Εμετός και παιδί: Αιτίες και οδηγίες αντιμετώπισης